Vítejte na Klíčově…

Náš výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Celé zařízení ústavu je tvořeno několika odděleními s prostupnou strukturou.

Součástí našeho zařízení je i Středisko výchovné péče. Ambulantní oddělení poskytují péči dětem a mladistvým převážně od deseti let do ukončení středního vzdělávání, Celodenní a Internátní oddělení nabízí preventivně výchovné programy zpravidla dětem a mladistvým plnícím si povinnou školní docházku.

Jsme situováni v několika lokalitách v Praze (Praha 9, 10 a Praha 5) a v Křešíně (okr. Pelhřimov). Na Proseku v ulici Čakovická 51 sídlí vedení a provozní oddělení celého zařízení, spolu s většinou základních oddělení výchovného ústavu a čtyřmi odděleními Střediska výchovné péče – ambulantním, celodenním a internátním.

V Křešíně na bývalé faře sídlí komunitní oddělení pro klienty s problémy se zneužíváním OPL.

Aktuální informace k umístění nezletilých cizinců bez doprovodu : www.klicov.cz/cizinci

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz