Ambulantní oddělení Praha 10

Ambulantní oddělení Praha 10 je detašovaným pracovištěm Střediska výchovné péče Klíčov. Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

Nabízíme:

– rodinné poradenství
– individuální poradenství
– skupinové programy pro děti a dospívající:
SOV– sociálně outdoorový výcvik, jedná se o terapeutický výcvik zaměřený na klienty s problémy s chováním či s poruchami chování, dále pak na klienty zvládající těžké životní situace. Cílem výcviku je pomocí zážitkové pedagogiky rozvíjet u klientů důležité volní vlastnosti jako je vytrvalost, sebeovládání, svědomitost, samostatnost, apod, dále pak potřebné klíčové kompetence. Zaměřujeme se také na fyzickou a psychickou odolnost, formování vztahu k volnočasovým aktivitám a vedení klientů k rozvoji týmového ducha a fair-play.

PVP – program je určen pro nezletilé, kteří se dopustili činu jinak trestného (dle zákona 218/2003 Sb.) a byl jim tento program uložen jako výchovné opatření. Probíhá formou rodinných konzultací a skupinových setkání.

– speciálně pedagogickou diagnostiku
– zprostředkování psychologické diagnostiky
– zprostředkování celodenního a internátního programu v rámci Střediska výchovné péče Klíčov
– následnou péči po absolvování programů
– konzultace pro odborníky pracující s dětmi a dospívajícími

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz