Ambulantní oddělení Praha 9

Ambulantní oddělení Klíčov je pracovištěm Střediska výchovné péče Klíčov. Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

Nabízíme:

 • urgentní zprostředkování celodenního a internátního programu v rámci Střediska výchovné péče Klíčov
 • rodinné poradenství a terapii
 • individuální poradenství a terapii
 • skupinové programy pro děti a dospívající
 • preventivně-výchovné intervence ve třídách, buď v běžném prostředí nebo v prostorách ambulance
 • speciálně-pedagogickou diagnostiku
 • konzultace pro odborníky pracující s dětmi a dospívajícími
 • jednorázové konzultace, doporučení, případně kontakt na jiná odborná pracoviště
 • preventivně výchovné intervence ve třídách
 • asistovaný styk dítěte s rodičem
 • práce s rodinou ( v místě bydliště )
 • moderování případovývh konferencí
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz