V prvním kole přijímacího řízení, pro školní rok 2017/2018, bylo do SŠ Klíčov podáno celkem pět přihlášek ke studiu oboru Práce ve stravování, ŠVP kuchař-kuchařka. Žádná z přihlášek nesplnila náležitosti přijímacího řízení z důvodu jejich nekompletnosti, dle kritérií platného školského zákona. Počet přijatých žáků v prvním kole je 0.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz