Internátní oddělení 3

Oddělení „IO3“ vytváří v systému SVP formu následné péče pro bývalé klienty VÚ a SVP Klíčov, kterým dosažením dospělosti skončila státem nařízená ústavní výchova a projevili zájem o pokračování pobytu. Důvodem bývá většinou jejich tíživá osobní a sociální situace. Primárním cílem pobytu na oddělení je vytvoření optimálních podmínek (např. prostřednictvím poskytnutého ubytování, stravy, pedagogické podpory), které by těmto mladým dospělým umožnily plně se věnovat studiu a následně řádně ukončit školní docházku, přičemž vycházíme z předpokladu, že jim dosažené vzdělání může v budoucnu výrazně ulehčit začleňování do společnosti. Klienti jsou na oddělení zařazování pouze na základě svého zájmu a splnění vstupních podmínek. Základním předpokladem pro zahájení dlouhodobého pobytu je řádně doložené studium klienta na kterémkoliv typu střední školy. Pobyt je realizován na základě „Smlouvy o zařazení klienta na dobrovolný pobyt v rámci SVP“ jejíž součástí jsou i základní provozní pravidla oddělení. Jejich dodržování je dalším z předpokladů pro to, aby mohl klient na „IO3“ pobývat. Pobyt může být okamžitě ukončen odstoupením od smlouvy jak ze strany klienta, tak ze strany SVP (např. při závažném porušení některé z podmínek). Klienti mají právo účastnit se veškerých volnočasových aktivit, které se objevují v nabídce jednotlivých oddělení střediska. Nedílnou součástí práce pedagogů na oddělení je pomoc při řešení problémů v osobnostně-sociální oblasti klienta. Je důsledně prezentována jako nabídka, kterou klient může a nemusí využít. Zdůrazňována je vlastní odpovědnost, kterou klient má za veškeré své jednání i rozhodnutí.

 

Vedoucí: Mgr. Jan Cibulka
Telefon: 283 883 470-471, linka 41, mobil : 775 212 843, 773 587 115
E-mail: io3@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, IO3, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz