Vítejte na Klíčově…

Vítejte na Klíčově

Naše zařízení nabízí širokou škálu služeb.

Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Celé zařízení ústavu je tvořeno několika odděleními s prostupnou strukturou.

Součástí našeho zařízení je i Středisko výchovné péče. Ambulantní oddělení poskytují péči dětem převážně od deseti let do ukončení přípravy na budoucí povolání, zpravidla do devatenácti, nejdéle však do 26 let. Celodenní a Internátní oddělení nabízí preventivně výchovné programy zpravidla dětem plnícím si povinnou školní docházku.

Jsme situováni v několika lokalitách v Praze (Praha 9, 10 a Praha 5) a v Křešíně (okr. Pelhřimov). Na Proseku v ulici Čakovická 51 sídlí vedení a provozní oddělení celého zařízení, spolu s většinou základních oddělení výchovného ústavu a čtyřmi odděleními Střediska výchovné péče – ambulantním, celodenním a internátním.

V Křešíně na bývalé faře sídlí komunitní oddělení pro klienty s problémy se zneužíváním omamných a psychotropních látek (OPL).

Těsíme se na vaši návštěvu.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz