Základní a střední vzdělávací program a střední škola

Výchovně vzdělávací systém, který tvoří v rámci koncepce zařízení samostatné oddělení VÚ a SVP Klíčov, zahrnující činnost základního a středního vzdělávacího programu, střední školy a externí docházky.

Svou činností a organizací se snaží reflektovat potřeby svých stávajících i potencionálních žáků, rozšiřovat pole své působnosti o nové služby a nabídky. Klade důraz na spolupráci se všemi zúčastněnými složkami, jako je rodina, zástupci škol, orgán péče o dítě a OSPOD atd.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz