Středisko výchovné péče Klíčov

Středisko výchovné péče (SVP)

Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování a negativních jevů ohrožujících jejich psychosociální vývoj. SVP poskytují svou intervenci také rodičům (osobám odpovědným za výchovu) nebo škole. V rámci nabídky služeb SVP se na nás můžete obrátit s výchovnými problémy, potížemi v komunikaci a vztazích v rodině, s otázkami ohledně rizikových jevů ohrožujících dítě ve zdravém psychosociálním vývoji. Nabízíme ambulantní péči, po dohodě s ambulancí celodenní oddělení – stacionář pro děti navštěvující základní i střední školy včetně učebních oborů, případně internátní oddělení, která realizují dobrovolné, nebo soudně nařízené pobytové programy.

Pro první kontakt se obraťte na naše ambulance, které vám pomohou nalézt nejvhodnější formu pomoci.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz