Ambulantní oddělení Praha 5

Ambulantní oddělení Praha 5 je detašovaným pracovištěm Střediska výchovné péče Klíčov. Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

Kdo se na nás může obrátit:

děti a dospívající a jejich rodiny (rodiče, další rodinní příslušníci) v obtížných životních situacích

S čím se na nás můžete obrátit:

  • komunikační problémy
  • vztahové problémy (s vrstevníky, s autoritami, s rodiči…)
  • krize dospívání
  • zhoršení školního prospěchu
  • záškoláctví
  • útěky z domova
  • agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací)
  • kontakt s drogou
  • šikana (oběti i agresoři)
  • krádeže

Telefonický kontakt možný v pracovní dny od 9 do 17 hodin.*

*(Ambulantní oddělení vyřizuje o letních prázdninách telefonické hovory od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Kontakty v jiném čase pouze po předchozí domluvě.)

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz