Ambulantní oddělení Praha 5

Ambulantní oddělení Praha 5 je detašovaným pracovištěm Střediska výchovné péče Klíčov. Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

Kdo se na nás může obrátit:

děti a dospívající a jejich rodiny (rodiče, další rodinní příslušníci) v obtížných životních situacích

S čím se na nás můžete obrátit:

  • komunikační problémy
  • vztahové problémy (s vrstevníky, s autoritami, s rodiči…)
  • krize dospívání
  • zhoršení školního prospěchu
  • záškoláctví
  • útěky z domova
  • agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací)
  • kontakt s drogou
  • šikana (oběti i agresoři)
  • krádeže

Telefonický kontakt možný v pracovní dny od 9 do 17 hodin.*

*(Ambulantní oddělení vyřizuje o letních prázdninách telefonické hovory od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Kontakty v jiném čase pouze po předchozí domluvě.)

Nabízíme

rodinné poradenství a terapie

Rodinná terapie se zaměřuje na rodinu jako celek. Setkávání slouží ke zmapování rodinné situace, ve které se všichni rodinní příslušníci momentálně nacházejí. Cílem tohoto setkávání není vytipování a označení „problémového“ člena rodiny, ale společně se zamyslet nad tím, jak ozdravit celkovou situaci v rodině. Kladným přínosem pro terapii je co nejvyšší zaangažovanost členů rodiny, pokud je to možné.

Pokud se některý z členů rodiny při řešení společného problému necítí dostatečně bezpečně, může mu být nabídnuta individuální péče.

Rodinné konzultace jsou zpravidla vedeny terapeutickým párem (muž a žena) a trvají v rozsahu 50 – 60 minut).

individuální poradenství a terapie

Individuální konzultace slouží klientům k ujasnění si jejich současné situace. Pod vedením odborného terapeuta může klient lépe nahlédnout na své duševní pochody, což mu může usnadnit jeho orientaci k hledání vhodného východiska z obtížné situace. Je vždy vedena jedním terapeutem. Individuální konzultace mohou využít všichni rodinní příslušníci.

Individuální konzultace jsou vedeny jedním terapeutem a trvají 50 – 60 minut.

skupinové programy pro děti a dospívající

Skupinová setkání využívají procesu sociálního učení, skupinových technik a dynamiky ve vztazích. Cílem programů je sebepoznání, budování sebedůvěry, nácvik sociálních dovedností, podpora kooperace ve skupině a další.

Skupiny jsou vedeny zpravidla terapeutickým párem a probíhají jedenkrát týdně.

skupinový program pro rodiče

Skupina je určena všem rodičům, kteří mají zájem porozumět svým dětem a zlepšit s nimi vztahy. Setkání skupiny probíhají jednou za dva týdny, je možno přijít jednou či docházet pravidelně. Vítání jsou také prarodiče, pěstouni a další zájemci.

psychologickou diagnostiku

V případě potřeby zajišťujeme psychologickou diagnostiku (vyšetření intelektu a osobnosti).

zprostředkování celodenních a internátních pobytů v rámci Střediska výchovné péče Klíčov

V odůvodněných případech je zprostředkována pro děti s neukončenou povinnou školní docházkou intenzivnější forma péče na celodenním a internátním oddělení.

Celodenní oddělení ProsekCelodenní oddělení Prosek II.Internátní oddělení Prosek

následnou péči po absolvování programů v pobytových zařízeních

Po absolvování pobytů v celodenním či internátním oddělení je dítě zařazeno do následné péče v ambulantním oddělení. V rámci této péče se dítě i rodina účastní individuální, rodinné či skupinové terapie. Následná péče trvá zpravidla jeden rok.

preventivně výchovné programy pro děti, které se dopustily činu jinak trestného

Program je určen pro děti do 15ti let, které se dopustily činu jinak trestného (dle zákona 218/2003 Sb.) a byl jim tento program uložen jako opatření. Probíhá formou rodinných konzultací a skupinových setkání. V případě potřeby může být dítě zařazeno do celodenního nebo internátního oddělení v rámci našeho střediska.

konzultace pro odborníky pracujícími s dětmi a dospívajícími

Ambulantní oddělení spolupracuje s celou řadou odborníků z řad státních i nestátních organizací, jako jsou kurátoři pro děti a mládež, učitelé, výchovní poradci, psychologové, psychiatři, pracovníci probační a mediační služby, apod.

doporučení, případně kontakt na jiné odborné zařízení

V případě potřeby zprostředkováváme klientům péči dalších odborných zařízení.

Nabízené služby jsou poskytovány bezplatně.

Tým pracovníků ambulantního oddělení Praha 5

Mgr. Věra Přidalová
vedoucí oddělení
speciální pedagog

Mgr. Štěpánka Veitzová
zástupce vedoucí oddělení
psycholog

Mgr. Rita Uličná
psycholog

Mgr. Petr Flaks
sociální pracovník

PhDr. Petr Štípek
psycholog

Mgr. Jana Krištofová
arteterapeut

Kontakty

Vedoucí oddělení: Mgr. Věra Přidalová
Telefon: 251 614 735, fax: 251 614 735, mobil: 774 212 820
E-mail: ambulancepraha5@klicov.cz
Adresa: Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, Praha 5, 150 00
Kudy k nám? Mapy Google

Provozní doba

pondělí – pátek    9,00 – 17,00

Jak se k nám dostanete:

Ze zastávky metra B Anděl – východ z metra směr Na Knížecí, nebo ze zastávky metra A – Motol autobusem číslo 167 do zastávky Weberova. Ambulantní oddělení se nachází v budově základní školy Weberova – vchod v areálu školy vpravo.

Užitečné odkazy:

www.hyperaktivita.cz
www.dkc.cz
www.bkb.cz
www.lata.cz
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
www.prevcentrum.cz
www.sananim.cz
www.msmt.cz

Tipy na knihy, které nás rodiče mohou inspirovat:

Virginie Satirová – Kniha o rodině
Prof. Zdeněk Matějček – Co děti nejvíc potřebují
Prof. Zdeněk Matějček – Po dobrém nebo po zlém
Prof. Zdeněk Matějček – Co kdy a jak ve výchově dětí
Jucovičová, Žáčková – Metody práce s dětmi s LMD pro rodiče
Chvála, Trapková – Rodinná terapie psychosomatickým poruch
Prekopová Jiřina – Jak být dobrým rodičem
Prekopová Jiřina – Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Prekopová Jiřina – Pevné objetí
Nešpor, Czémy – Alkohol, drogy a vaše děti

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz