Ambulantní oddělení Praha 9

Ambulantní oddělení Klíčov je pracovištěm Střediska výchovné péče Klíčov. Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám.

S čím se na nás můžete obrátit?

 • komunikační problémy
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami…)
 • krize dospívání
 • zhoršení školního prospěchu
 • záškoláctví
 • útěky z domova
 • krádeže
 • kontakt s drogou, alkoholem
 • agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací)
 • šikana (oběti, agresoři)
 • skupinové programy pro děti,
 • skupinové programy pro rodiče i pedafgogické pracovníky

Péči poskytujeme dětem a dospívajícím, zpravidla od počátku školní docházky do ukončení středoškolské přípravy na povolání, a jejich rodinám (rodičům, dalším rodinným příslušníkům).

Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Telefonický kontakt možný v pracovní dny od 9 do 17 hodin.*

*(Ambulantní oddělení vyřizuje o letních prázdninách telefonické hovory od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Kontakty v jiném čase pouze po předchozí domluvě.)

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz