S čím se na nás můžete obrátit?

loutky

  • komunikační problémy
  • vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s autoritami…)
  • krize dospívání
  • zhoršení školního prospěchu
  • záškoláctví
  • útěky z domova
  • krádeže
  • kontakt s drogou, alkoholem
  • agresivita (např. neadekvátní řešení konfliktních situací)
  • šikana (oběti, agresoři)

Péči poskytujeme dětem a dospívajícím, zpravidla od počátku školní docházky do ukončení středoškolské přípravy na povolání, a jejich rodinám (rodičům, dalším rodinným příslušníkům).

Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Telefonický kontakt možný v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz