Celodenní oddělení

Celodenní oddělení Prosek s kapacitou 10 klientů nabízí zpravidla dvouměsíční, preventivně výchovný program stacionárního typu. Celodenní péče probíhá pouze ve dnech školního vyučování, případně nabízí dobrovolné prázdninové programy.

Program je určený zejména dětem a dospívajícím s problémovým chováním, které mají problémy převážně ve škole, doma a ve vrstevnických skupinách (také SPCH a SPU). Jedná se zpravidla o děti ve věku 12 až 16 let plnící si povinnou školní docházku případně 1. ročník středního vzdělání. Do programu přijímáme chlapce i dívky.

Zpravidla osmi týdenní program je nabízen na základě doporučení ambulantního oddělení a se souhlasem zákonného zástupce. Péče je bezplatná (pouze úhrada obědů).

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz