Činnosti oddělení

V dopoledních hodinách probíhá vyučování na základě individuálního učebního plánu vypracovaného kmenovou školou za předpokladu, že je dítě zařazeno do preventivně výchovného programu se školou při VÚ a SVP Klíčov. Vyučování zajišťují učitelé – speciální pedagogové

V odpoledních a podvečerních hodinách probíhají výchovné programy pod vedením odborných vychovatelů, na základě týdenního výchovného plánu.

Dílčí programy jsou plánovány s ohledem na individuální program rozvoje osobnosti dítěte, na jeho zájmy, schopnosti, zdravotní stav dítěte.

Programy – bloky:

sport – návštěvy tělocvičny, plaveckého bazénu,floorball, fotbal, turistika, míčové hry, stolní tenis, petanque, bruslení, cyklistika, případně jiné sportovní a zátěžové programy atd.

skupina – tématická, interakční, hodnotící komunita, reflexní a sebepoznávací techniky, relaxace

kreativní bloky – arteterapeutické techniky

keramika – základní modelářské a pracovní techniky, povrchové úpravy, glazury, engoby, technologie

kulturní a vzdělávací – kino, divadlo, muzea, vlastní tvorba, hudba, výstavy, poznávací výlety

pracovní blok – výzdoba, úpravy oddělení, práce na zahradě, dílenské práce

nácvik sebeobslužných dovedností – kroužek vaření, domácí práce, praní, žehlení, drobná úprava oděvů

jednorázové víkendové akce – výlety, škola v přírodě, letní tábor pro děti s poruchami chování, prázdninové výjezdy a prožitkově-zátěžové programy

Zpravidla dvouměsíční (až tříměsíční) pobyt klienta je rozdělen do tří období (etap):

Adaptační týden: klient se aklimatizuje a seznamuje se s novým prostředím, má za úkol vypracovat životopis, dotazník, absolvovat životopisnou skupinu, zpracovat smlouvu o pobytu (co by si přál na sobě změnit), pokud má splněny výše uvedené úkoly, může požádat o přestup do první etapy.

1. etapa: návštěvy rodinných příslušníků a jejich účast na programech, klient musí absolvovat tematickou skupinu, připravit pro ostatní program a zpracovat přestupové otázky do druhé etapy.

2. etapa: tréninkové víkendy doma (za předpokladu souhlasu kurátora/ky, oddělení a osoby odpovědné za výchovu). Klient vypracovává kontrakt na víkend, kterým se bude společně s rodinou řídit.

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz