Internátní oddělení Prosek (pobyt na základě dohody)

Internátní oddělení Prosek je pobytové zařízení Střediska výchovné péče Klíčov, které v průběhu celého roku poskytuje preventivně výchovný program intenzivního charakteru dětem a dospívajícím s poruchami a problémovým chováním.

Program je určený zpravidla dětem a dospívajícím ve věku od 12 do 16 let, které si plní povinnou školní docházku. Do programu přijímáme chlapce i dívky (maximální kapacita je 8 klientů).

Zpravidla osmi týdenní program je nabízen na základě doporučení ambulantního oddělení a se souhlasem zákonného zástupce. Výše nákladů na ubytování činí 85,- Kč/den, doporučené kapesné max. 100,-Kč/týden .

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz