Cíle oddělení

 1. diagnostické
  pozorování a vyhodnocení projevů poruch a problematického chování, objasnění příčin poruch chování (učení), vypracování výchovného plánu na jednotlivá období programu, zajištění potřebných vyšetření, navržení dalších výchovných opatření a postupů, včetně následné péče
 2. výchovně-vzdělávací
  rozvoj a podpora zdravých návyků, korekce dosavadních forem problematického chování, změna postojů klienta vůči školní docházce , práci ve škole, učitelům, rozvíjení sociálních dovedností (práce ve skupině, kooperace, dodržování daných pravidel a společenských norem), podpora ve vytváření vlastní zájmové činnosti, nabídka zájmových aktivit, duševní a tělesný rozvoji dětí
 3. motivační
  změně postojů, modelů problematického chování a motivace k další následné péči, k návratu zpět do školního prostředí a k dalšímu plnění si povinné školní docházky (případně k přípravě na budoucí povolání), motivace rodičů ke spolupráci se všemi institucemi zabývajícími se péčí o děti s poruchami chování (zejména s ambulantními odd.SVP Klíčov zajišťující následnou péči).

Cílem internátního oddělení je

 • působit na dítě ve spolupráci s rodinou a školou
 • zabránit rozvoji nežádoucího chování
 • korekce negativních projevů chování
 • minimalizovat následky dosavadních nevhodných návyků
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz