Činnosti oddělení

v dopoledních hodinách probíhá vyučování na základě individuálního učební plánu vypracovaného kmenovou školou. Vyučování zajišťují učitelé speciální pedagogové v odpoledních a večerních hodinách výchovné programy pod vedením odborného vychovatele, na základě týdenního výchovného plánu s ohledem na časový rozvrh dne. Výchovné programy probíhají každý den dle rozpisu a týdenního výchovného plánu, který je předem vypracován.

Programy jsou plánovány s ohledem na zájmy, schopnosti, zdravotní stav klientů.

Většina programů je pravidelně zařazována do odpoledních bloků (1xtýdně).

Programy:

sport – návštěvy tělocvičny, plaveckého bazénu,floorball, fotbal, turistika, míčové hry, stolní tenis, petanque, bruslení, cyklistika, případně jiné sportovní a zátěžové programy atd.

skupina – tématická, interakční, Velká hodnotící komunita, reflexní a sebepoznávací techniky, psychoterapeutické hry, relaxace

kreativní bloky – arteterapeutické techniky

keramika – základní modelářské a pracovní techniky, povrchové úpravy, glazury, engoby, technologie

kulturní a vzdělávací – kino, divadlo, muzea, vlastní tvorba, hudba, výstavy, poznávací výlety

pracovní blok – výzdoba, úpravy oddělení, práce na zahradě, dílenské práce

nácvik sebeobslužných dovedností – kroužek vaření, domácí práce, praní, žehlení, drobná úprava oděvů

jednorázové víkendové akce – výlety, škola v přírodě, letní tábor pro děti s poruchami chování, prázdninové výjezdy a prožitkově-zátěžové programy

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz