Kompletní kontakty SVP Klíčov

Vedení VÚ

Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů
Telefon: 283 883 470-1, linka 24, mobil: 777 212 810
E-mail: matousu@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zástupce řed. pro ambulantní a celodenní oddělení: PaedDr Jiří Pilař
Telefon: 283 883 470-1, linka 36, mobil: 778 745 780
E-mail: pilar@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zástupce řed. pro internátní oddělení: Mgr. Karel Šiška
Telefon: 283 883 470-1, linka 36, mobil: 773 212 850
E-mail: siska@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Ošetřovné a přídavky: Mgr. Naděžda Stránská
Telefon: 283 883 470-471, linka 11, mobil: 776 212 816
E-mail: stranska@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

Sociální pracovnice: Mgr. Irena Petruželová DiS.
Telefon: 283 883 471, linka 24, fax: 283 883 472, mobil: 773 212 817
E-mail: petruzelova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Sociální pracovnice: Bc. Diana Eliášová
Telefon: 283 883 471, linka 24, fax: 283 883 472, mobil: 773 212 817
E-mail: eliasova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Sekretariát: Jana Charvátová.
Telefon: 283 883 471, linka 38, fax: 283 883 472
E-mail: charvatova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zdravotnice: Pavla Prosická
Telefon: 283 883 470-1, linka 21
E-mail: prosicka@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Speciální pedagog: Mgr. Robert Linhart
Telefon: 283 883 470-1, linka 40, mobil: 773 212 817
E-mail: linhart@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Speciální pedagog: Mgr. Veronika Pánková
Telefon: 283 883 470-1, linka 40, mobil: 773 212 817
E-mail: pankova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zástupce řed. pro vzdělávání: Mgr. Gabriela Varodi
Telefon: 283 883 470-1, linka 20, mobil: 604 182 720
E-mail: varodi@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Ambulantní oddělení Praha 5

Vedoucí oddělení: Mgr. Věra Přidalová
Telefon: 251 614 735, fax: 251 614 735, mobil: 774 212 820
E-mail: ambulancepraha5@klicov.cz
Adresa: Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, Praha 5, 150 00
Kudy k nám? Mapy Google

Ambulantní oddělení Praha 9

Vedoucí oddělení: Mgr. Jan Stárka
Telefon: 286 580 711, fax: linka 28, fax: 283 883 472, mobil: 773 21 28 20
E-mail: ambulancepraha9@klicov.cz, starka@klicov.cz
Adresa: Ambulantní oddělení Praha 9 SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Ambulantní oddělení Praha 10

Vedoucí oddělení: Mgr. Margita Kopřivová – zástupce vedoucího oddělení
Telefon: 286 887 075, fax: 283 883 472, mobil: 776 212 928
E-mail: ambulancepraha10@klicov.cz
Adresa: Ambulantní oddělení Praha 10, Ostružinová 7, Praha 10, 106 00

Celodenní oddělení 1

Vedoucí oddělení CO: Bc. Antonín Luft
Telefon: 283 883 470-471, linka 22, fax: 283 883 472, mobil: 776 312 817
E-mail: co@klicov.cz
Adresa: Celodenní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Celodenní oddělení 2

Vedoucí oddělení CO2: Mgr. Václav Lebduška
Telefon: 283 883 470-471, linka 15, fax: 283 883 472, mobil: 773212829
E-mail: co2@klicov.cz
Adresa: Celodenní oddělení 2 SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Internátní oddělení 1

Vedoucí oddělení: Mgr. Miroslav Vondra
Telefon: 283 883 470-471, linka 33, fax: 283 883 472, mobil: 775 212 810
E-mail: io@klicov.cz
Adresa: Internátní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Internátní oddělení 2

Vedoucí oddělení: Mgr. Michal Jirásek
Telefon: 283 883 470-471, linka 18, fax: 283 883 472, mobil: 773 212 818
E-mail: io2@klicov.cz
Adresa: Internátní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

 IO Křešín

Vedoucí: Petr Vávra
Telefon: 565 381 088, mobil: 775 212 840
E-mail: kresin@klicov.cz
Adresa: fara Křešín č.p. 43, Křešín u Pacova, 394 24
Kudy k nám? Mapy Google

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz