Kompletní kontakty výchovného ústavu Klíčov

ID schránky: ff4ggix

Vedení VÚ

Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů
Telefon: 283 883 470-1, linka 24, mobil: 777 212 810
E-mail: matousu@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zástupce řed. pro VÚ: Mgr. Karel Šiška
Telefon: 283 883 470-1, linka 36, mobil: 773 212 850
E-mail: siska@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Ošetřovné a přídavky: Mgr. Naděžda Stránská
Telefon: 283 883 470-471, linka 11, mobil: 776 212 816
E-mail: stranska@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

Sociální pracovnice: Mgr. Irena Petruželová DiS.
Telefon: 283 883 471, linka 24, fax: 283 883 472, mobil: 773 212 817
E-mail: petruzelova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Sociální pracovnice: Bc. Diana Eliášová
Telefon: 283 883 471, linka 24, fax: 283 883 472, mobil: 773 212 817
E-mail: eliasova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Sekretariát: Jana Charvátová.
Telefon: 283 883 471, linka 38, fax: 283 883 472
E-mail: charvatova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zdravotnice: Pavla Prosická
Telefon: 283 883 470-1, linka 21
E-mail: prosicka@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Speciální pedagog: Mgr. Robert Linhart
Telefon: 283 883 470-1, linka 40, mobil: 773 212 817
E-mail: linhart@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Speciální pedagog: Mgr. Veronika Pánková
Telefon: 283 883 470-1, linka 40, mobil: 773 212 817
E-mail: pankova@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Zástupce řed. pro vzdělávání: Mgr. Gabriela Varodi
Telefon: 283 883 470-1, linka 20, mobil: 604 182 720
E-mail: varodi@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Oddělení pro mladistvé cizince

Vedoucí: Luboš Malý
Telefon: 283 883 470-471, linka 29, mobil : 773 212 815
E-mail: motivacni@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Motivační oddělení, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Oddělení výchovného ústavu

Vedoucí: Mgr. Jan Cibulka
Telefon: 283 883 470-471, linka 41, mobil : 775 212 843, 773 587 115
E-mail: vu@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

GDPR – ochrana osobních údajů

Správce údajů: VÚ a SVP Klíčov a SŠ, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kontaktní osoba: Blanka Kučerová, tel: 283 882 510, E-mail: gdpr@klicov.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dr. Ing. Luboš Sychra, tel: 234 814 303, E-mail: gdpr@msmt.cz
Kudy k nám? Mapy Google

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz