IO Křešín

Odloučené pracoviště Střediska výchovné péče v Praze 9. Pro potřeby Střediska výchovné péče a výchovného ústavu v Praze na Klíčově u nás realizujeme výchovný program vhodný pro potřeby upevnění režimových prvků chování a pro rozvoj pracovních a sebeobslužných činností dětí.

Pobytem na našem oddělení se, dětem svěřeným do naší péče, snažíme zprostředkovat tyto zkušenosti:

  1. přijetí hranic ve svém chování a přijetí odpovědnosti za to, proč se se dostal do péče VÚ, oddělení Křešín, získání náhledu na to, proč se tak stalo
  2. zkušenost abstinence (od návykových látek a činností všeho druhu)
  3. zkušenost činnosti (umím nebo neumím pracovat, co dokážu?)
  4. zkušenost spolupráce s ostatními (práce ve skupině, vztahy s druhými)
  5. zkušenost úspěchu, přijetí a zážitků

Naše oddělení má kapacitu jedné výchovné skupiny tj.  8 dětí.

Základní délka krátkodobých výchovných programů je 10, 20 a 40 splněných dní s ohledem na výsledky plnění programu dětmi. Další variantou jsou pobyty dlouhodobé, pobyty smluvní. Program má režimový a řízený charakter po celý týden.

Hlavním obsahem programu jsou pracovní a sebeobslužné činnosti. Chlapci umístění na našem oddělení si zde pod vedením vychovatelů sami vaří, starají se o teplo v domě, o své prádlo apod.

Vedle práce se dle možností s našimi dětmi věnujeme sportu, skupinovým činnostem, o víkendech procházkám, výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pokud se naskytne příležitost využíváme možností pracovat s našimi dětmi brigádnicky v lese i pro místní podnikatele a zemědělce.

Oddělení má k dispozici dílnu pro práci se dřevem a také malou venkovní saunu.

Přijetí na internátní oddělení Křešín je možné pouze prostřednictvím VÚ a SVP Klíčov.

Kde se nacházíme?

Na hranici Středočeského a kraje Vysočina cca 80 km od Prahy. Oddělení využívá pro svůj provoz objekt bývalé fary v obci Křešín (u Pacova).

Kontakty

Vedoucí: Petr Vávra
Telefon: 565 381 088, mobil: 775 212 840
E-mail: kresin@klicov.cz
Adresa: fara Křešín č.p. 43, Křešín u Pacova, 394 24
Kudy k nám? Mapy Google

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz