Oddělení výchovného ústavu

web-motiv-01

Úlohou oddělení je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům (kriminalita, vznik závislosti na drogách, psychické poruchy), pochopení podstaty spolupráce mezi klientem a pedagogem, stanovení jasných hranic při realizaci osobnostního rozvoje dítěte, vybudování základních návyků mezilidských standardů. Vytváříme strukturovaný prostor, jasná pravidla, jasně daný denní režim. Jasně stanovený týdenní plán výchovně – vzdělávací činnosti, pravidelný časový harmonogram, zážitky, zátěžové sportovní programy, denní povinnosti a práce, vzdělávání, relaxace, rituály, skupinová a komunitní setkávání, volný čas… Cílem je motivovat děti k fyzickým aktivitám, naučit je vytrvalosti, smyslu pro kolektiv, dát dětem pocítit radost z úspěchu, nabídnout alternativní vzorce trávení volného času.

Oddělení realizuje vodní turistiku, snažíme se o realizaci výjezdových aktivit mimo zařízení, v rámci oddělení funguje několik zájmových kroužků (akvaristický, posilovna, výtvarný, kroužek vaření…..)..

Kontakty

Vedoucí: Mgr. Jan Cibulka
Telefon: 283 883 470-471, linka 41, mobil : 775 212 843, 773 587 115
E-mail: vu@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kudy k nám? Mapy Google

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz