Internátní oddělení 3

Pobyt na oddělení IO3 je primárně určen pro klienty Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5, Radlická 30, kteří se dostali do tíživé životní situace díky válkou způsobené migraci. Tito klienti se rozhodli setrvat v ČR, chtějí získat občanství, studují střední školu. Základním cílem pobytu je vytvoření optimálních podmínek (ubytování, strava, pedagogická podpora), které by těmto mladým dospělým umožnily řádně ukončit školní docházku jako přípravu na budoucí samostatný život a zároveň plnohodnotné začlenění do naší společnosti.

Úlohou oddělení je nabídnout dítěti vymezený prostor a systematickou péči, které by mu umožnily přijetí odpovědnosti za své chování, předejít vážným problémům, pochopení podstaty spolupráce mezi klientem a pedagogem, stanovení jasných hranic při realizaci osobnostního rozvoje dítěte, vybudování základních návyků mezilidských standardů.

Oddělení je se svým programem připraveno přijímat děti z jiných oddělení ústavu, které splnily podmínky začlenění do programu.

 

Vedoucí: Mgr. Jan Cibulka
Telefon: 283 883 470-471, linka 41, mobil : 775 212 843, 773 587 115
E-mail: io3@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, IO3, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz