Výchovný ústav

Výchovný ústav

Realizujeme soudně nařízenou ústavní výchovu na našich odděleních výchovného ústavu. Našimi klienty jsou chlapci starší patnácti let, prioritou je především podpora našich klientů ve studiu a profesní přípravě na externích středních školách a učilištích. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou, podporu samostatnosti, náhled a pochopení důvodů nařízení ústavní výchovy, přijetí odpovědnosti za své chování  a vytvoření příznivých podmínek po odchodu od nás.

 

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
Sídlo: Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00
IČO: 631 102 61
ID schránky: ff4ggix
Kontakty: Výchovný ústav | Středisko výchovné péče | Škola | Vedení a provoz